Airco service

Denk aan het onderhoud van uw auto airco. Elke airco heeft te maken met een zeer gering lekverlies. Dit omdat we te maken hebben met een zogenoemd open systeem. Ook kan een te geringe airco vulling de smering van de airco pomp in gevaar brengen. Een onregelmatig en vaker aanslaan van uw aircopomp geeft een hogere belasting op de onderdelen en een hoger brandstofverbruik.

De airco vulling (koudemiddel vulling) transporteerd de benodigde olie door het systeem.

airco service 

Bij een airco service beurt word uw airco systeem leeggehaald. Er word bekeken hoeveel koude middel er nog in het systeem zit. Het koudemiddel wordt gefilterd en van nieuwe olie voorzien. Uw airco sijsteem wordt gecontroleerd op lekkage door het sijsteem onder vacuum te zetten.

Bij twijfel zetten we het systeem onder druk. Vervolgens word het systeem met de juiste hoeveelheid koudemiddel (r 143A) gevuld. (incl nieuwe olie + UV)

Dan wordt uw systeem getest en de temperaturen gecontroleerd. Een eventuele elektronische eenheid wordt uitgelezen.

De “Airco ”-servicebeurt omvat de volgende werkzaamheden:

•Leeghalen en filteren van het koude middel

•Diep-vacumeren om schadelijk vocht te verwijderen

•Lek-test

•Olie toevoegen indien nodig

•Vullen met schoon koudemiddel R134a (tot 750 gram)

•Controleren van de magneetkoppeling en aandrijfriem

•Controleren lage en hogedruk zijde van het systeem

•Temperatuur rendement controle